3 Lizarrusti-Ordizia

-
-
886.0 m
147.0 m
0
5.61925
11.2385
16.85775
22.477 km
  baron

  Egilea:

  baron

  22.477 km

    oinez

  887.0 m

  886.0 m

  1368.0 m

  147.0 m


  Koordenatuak: 311

  Behera kargatuta: 2 aldiz

  Ikusita: 562 aldiz

  Igotako eguna: 2013ko urtarrilaren 14a


   bidegunea

  LIZARRUSTI

  LIZARRUSTI

   bidegunea

  Lareo

  Lareo

   bidegunea

  Enirio

  Enirio

   bidegunea

  Jentilarri (dolmen)

  Jentilarri (dolmen)

   bidegunea

  Martxabaleta (834)

  Martxabaleta (834)

   bidegunea

  Arkaka txiki

  Arkaka txiki

   bidegunea

  Arkaka

  Arkaka

   bidegunea

  Zaldibia

  Zaldibia

   bidegunea

  Lazkaomendi

  Lazkaomendi

   bidegunea

  ORDIZIA

  ORDIZIA

  [Ibilbide hau egokia ez dela jakinarazi]