2016KO VI.ARTZINIEGAKO MENDI DUATLOIA 2sektorea

-
-
431.0 m
167.0 m
0
3.4255
6.851
10.2765
13.702 km

  13.702 km

    proba konbinatuak

  533.0 m

  431.0 m

  533.0 m

  167.0 m


  Koordenatuak: 4162

  Behera kargatuta: 17 aldiz

  Ikusita: 329 aldiz

  Igotako eguna: 2016ko irailaren 30a


  • argazkia 2016KO VI.ARTZINIEGAKO MENDI DUATLOIA 2sektorea

  [Ibilbide hau egokia ez dela jakinarazi]