2016KO VI.ARTZINIEGAKO MENDI DUATLOIA3ºsektorea

-
-
216.2 m
199.6 m
0
0.40225
0.8045
1.20675
1.609 km

  1.609 km

    proba konbinatuak

  17.0 m

  216.2 m

  17.0 m

  199.6 m


  Koordenatuak: 376

  Behera kargatuta: 3 aldiz

  Ikusita: 366 aldiz

  Igotako eguna: 2016ko irailaren 30a


  • argazkia 2016KO VI.ARTZINIEGAKO MENDI DUATLOIA3ºsektorea

  [Ibilbide hau egokia ez dela jakinarazi]