2016KO VI.ARTZINIEGAKO MENDI DUATLOIA 1º sektorea

-
-
458.4 m
199.2 m
0
1.40775
2.8155
4.22325
5.631 km

  5.631 km

    proba konbinatuak

  257.0 m

  458.4 m

  257.0 m

  199.2 m


  Koordenatuak: 1798

  Behera kargatuta: 11 aldiz

  Ikusita: 504 aldiz

  Igotako eguna: 2016ko irailaren 30a


  • argazkia 2016KO VI.ARTZINIEGAKO MENDI DUATLOIA 1º sektorea

  [Ibilbide hau egokia ez dela jakinarazi]