Xoxotetik Kakutara

-
-
922.8 m
801.1 m
0
0.39825
0.7965
1.19475
1.593 km

Jaitsiera bide beretik. Umeekin egiteko asmoz.

  ILAE

  Egilea:

  ILAE

  1.593 km

    oinez

  118.0 m

  922.8 m

  76.0 m

  801.1 m  Koordenatuak: 113

  Behera kargatuta: 0 aldiz

  Ikusita: 859 aldiz

  Igotako eguna: 2012ko abuztuaren 13a


  [Ibilbide hau egokia ez dela jakinarazi]