Zorroaga-Martutene-Garbera-Egia-Amara

-
-
97.2 m
1.6 m
0
2.394
4.788
7.182
9.576 km

Corriendo por los alrededores de Donostia con un par de duras cuestas


  9.576 km

    errepide lasterketak

  168.0 m

  97.2 m

  168.0 m

  1.6 m


  Koordenatuak: 3153

  Behera kargatuta: 1 aldiz

  Ikusita: 208 aldiz

  Igotako eguna: 2015ko martxoaren 22a


  [Ibilbide hau egokia ez dela jakinarazi]