Irteerak natur inguruetan: AITZORROTZ / Paseos en la naturaleza: AITZORROTZ

argazkiaIrteerak natur inguruetan: AITZORROTZ / Paseos en la naturaleza: AITZORROTZ
Judimendi gizarte etxea, Judimendi hiribidea 26,
Vitoria-Gasteiz

EKINTZAREN XEHETASUNAK(eu)

FITXA TEKNIKOA:


Distantzia: 10,5 KM
Zailtasuna: ERREZA
Ibilbide mota: ZIRKULARRA

IRTEERAK NATUR INGURUETAN +55 (2017):
Bazkideak ez direnek: 3,00 euro / Bazkideek: 1,80 euro
Izen emateko tokiak:
• Edozein gizarte etxe edo kiroldegitan
• Mendizorrotzeko kirol esparruan
Izena emateko epea: Irteera izan baino 7 egun lehenago hasiko da 08:30ean, eta aurreko eguneko 13:00etan bukatu.
Irteteera: 8:30ean:
• Judimendiko gizarte etxea
• Iparralde gizarte etxea
• Gasteiz hiribidea, 15 (Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren parean)
Iraupena: 08:30-14:00
Adina: +55

Araudia:
• Gehienez ere, pertsona berak 4 izen eman ahalko ditu aldi berean. Pertsona horrek izen gehiago eman nahi baditu, berriro ere ilararen amaierara joan beharko da.
• Izena eman eta hala nahi duten pertsonei irteerari buruko informazioa emango zaie.
• Kanpainan parte hartzeko, irteeraren batean izena eman beharko da eta ordainagiria aurkeztu beharko da nahitaez.
• Eskabidea jarduera hasi aurretik egiten bada bakarrik itzuliko da ordaindutako diru-kopurua. Nolanahi ere, ordaindutakoaren % 15 atxikiko da halakoetan, kudeaketa gastuak direla eta.
Info+

(es)

FICHA TÉCNICA:

Distancia: 10,5 KM
Dificultad: FÁCIL
Tipo de ruta: CIRCULAR

PASEOS EN LA NATURALEZA +55 (2017):
Persona no abonada: 3,00 € / Persona abonada: 1,80 €.
Lugar de inscripción:
• En cualquier centro cívico y/o polideportivo
• Complejo Deportivo de Mendizorrotza
Plazo de inscripción: 7 días antes de cada salida, desde las 8:30, hasta el día anterior a las 13:00.
Salida: A las 8:30 desde:
• C.C. Judimendi
• C.C. Iparralde
• Avenida de Gasteiz, 15 (a la altura de la Dirección General de Tráfico)
Duración: 8:30-14:00.
Edad: + 55

Normativa:
• Cada persona sólo podrá realizar un máximo de 4 inscripciones de una sola vez. Si desea realizar alguna inscripción más, deberá situarse de nuevo al final de la fila.
• A las personas inscritas que así lo deseen, se les entregará información sobre la salida en la que se hayan inscrito.
• Para poder participar en la campaña será obligatorio estar inscrito/a en una salida y presentar el justificante de pago de la misma.
• Solamente se devolverá el importe de la actividad si se solicita antes de que ésta comience, en cuyo caso se le retendrá un 15% del importe abonado en concepto de gastos de gestión.
+Info


Asteko eguna Hasiera ordua Bukaera ordua
Osteguna 08:30  h 14:00  h

  • Gutxieneko adina
  • 55  urte
  • Gehieneko adina
  • 99  urte

Ekintzaren hizkuntza

  • Euskara-Espainiera